0
0

....Армянcкие швеи..Armenian seamstresses..Հայ դերձակուհիներ....

....

Первая половина XIX века. Каждая область исторической Армении славилась оригинальностью своих костюмов. Этому способствовало художественное мышление и искусность швейных мастеров. Неотъемлемой частью процесса шитья были народные песни.

..

The first half of the XIXth century. Each region of historic Armenia was famous for its unique costumes. This was facilitated by artistic thinking and skillful sewing masters. An integral part of the sewing process was singing folk songs.

..

XIX-րդ դարի սկիզբ: Պատմական Հայաստանի յուրաքանչյուր մարզ հայտնի էր իր յուրօրինակ տարազներով: Դրան նպաստում էին գեղարվեստական մտածողությունը և կարի հմուտ վարպետների տաղանդը: Կարի գործընթացի անբաժան մասն էր կազմում ժողովրդական երգերի կատարումը:

....

 

....Для начала просмотра экспозиции нажмите на изображение выше..To start watching the exposition, click on the image above..Ցուցահանդեսը դիտելու համար սեղմե'ք վերևի նկարին....