Амо Сагиян: "Возвращение", "Как же мне уехать", "Над крышей", читает Сос Саркисян

Амо Сагиян: "Возвращение", "Как же мне уехать", "Над крышей", читает Сос Саркисян

 Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ

Ախր ես ինչպե՜ս վեր կենամ գնամ, 
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ: 
Ախր ուրիշ տեղ հայրեններ չկան, 
Ախր ուրիշ տեղ հորովել չկա, 
Ախր ուրիշ տեղ սեփական մոխրում 
Սեփական հոգին խորովել չկա, 
Ախր ուրիշ տեղ 
Սեփական բախտից խռովել չկա: 
Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ, 
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ: 
Ախր ուրիշ տեղ 
Հողի մեջ այսքան օրհնություն չկա, 
Այսքան վաստակած հոգնություն չկա, 
Ախր ուրիշ տեղ ձյունի մեջ` արև, 
Եվ արևի մեջ այսքան ձյուն չկա: 
Ախր ուրիշ տեղ տեղահան եղած, 
Եկած` ուսերով Արագած սարի 
Ուսերին հենված Սասնա տուն չկա: 
Ախր ուրիշ տեղ 
Ամեն մի քարից, առվից, ակոսից 
Իմ աչքերով իմ աչքերին նայող 
Մանկություն չկա 
Ախր ես ինչպե՞ս վեր կենամ գնամ, 
Ախր ես ինչպե՞ս ուրիշ տեղ մնամ, 
Ախր ես ինչպե՞ս ապրեմ առանց ինձ:


Երդիկն ի վար

Երդիկն ի վար երկնքի խաղ,
Առավոտ,
Լույսի հոտ է, մոր ծոցի հոտ,
Հացի հոտ:

Զարթնած հովիտ, թրջված հովեր,
Բոբիկ ոտ:
Ցողի հոտ է, ծիծաղի հոտ,
Շողի հոտ:

Արևկող լանջ, մրկած կածան,
Տապ ու տոթ:
Քարի հոտ է, օշինդրի հոտ,
Ուրցի հոտ:
Թախկած ձյուներ և ծաղիկներ
Ձյունի մոտ:
Քամու հոտ է, բարձունքի հոտ,
Ամպի հոտ:

Ծմակն ի վար խոնավ խութեր,
Խոնարհ խոտ
Մամուռի հոտ, սարսուռի հոտ,
Սունկի հոտ:

Ահռելի ձոր, մաշված առու,
Մրսած օդ,
Ցավի հոտ է, անձավի հոտ,
Մութի հոտ:

Մի բուռ հանգիստ պապիս մի բուռ
Հողի մոտ,
Մորմոքի հոտ, արցունքի հոտ,
Խնկի հոտ: