ՇԱՏ ՈԻՇԱՑԱՎ Сильно опоздал

 

Փրկության ավետաբեր սուրհանդակը շատ ուշացավ.
Ուրախության լուր տվող մեր նամակը շատ ուշացավ.
Իմ մորս եղբայրները իմ մասին իսկի չեն խոսում,
Կրթըված, թղթիկ բերող աղավնյակը շատ ուշացավ:

Քիչ կմնա ունեցած հույս ու հավատս կորսըվին,
Խավարը ինձ տանջում է, աշտանակը շատ ուշացավ.
Լրիվ երկու տարի է սպասում եմ մեկ ձայնի ես,
Ողջ ժամերը կանգնեցան, ժամանակը շատ ուշացավ:

Խեղճ հավի արյուն խմող գող ուրուրը ապրում է դեռ,
Երկնային մեծ հարվածը, ուժանակը շատ ուշացավ,
Ով Ջիվան, հորիզոնը կարկըտի ամպեր շատ ունի,
Հաշտության կամար կապող աղեղնակը շատ ուշացավ:

1897