ԳՈԻՇԱԿՈՒԹՅՈԻՆ Пророчество

 

Կերթա՛ն այս օրերը, էլ ետ չեն դառնա,
Մեզի կժամանեն երջանիկ օրեր.
Հոգիս գուշակում է բարի ապագա,
Նրա հետ միասին գեղեցիկ օրեր։

Նեղության դիմացող տոկուն ժիր մարդը 
Բանի տեղ չի դնիլ կարկուտի ջարդը.
Փուշը մենք կքաղենք, որդիքս` վարդը,
Նրանք պիտի տեսնեն անուշիկ օրեր։

Ջիվանի, պիտի պարզե երկինք կապուտակ, 
Կը հաջորդե զվարճալի եղանակ.
Աստուծով, այս վատ օրերու տեղակ,
Պիտի տեսնենք լավը հինգպատիկ օրեր։

1887