0
0

Bridges

Bridges were built in Armenia taking into account all the hydraulic and structural features. Unfortunately, in our days have survived only medieval bridges, most of which are arched bridges with single or multi-span construction. Bridge engineering became massive in the 10-13th centuries.

Կամուրջներ

Հայաստանում կամուրջները կառուցվել են հիմնովին` հաշվի առնելով բոլոր հիդրավլիկ և կառուցվածքային առանձնահատկությունները: Մեր օրերում պահպանվել են միայն միջնադարյան կամուրջները` մեծամասամբ կամարակապ, միաթռիչք կամ բազմաթռիչք: Կամարների կառուցումը մեծ մասշտաբների է հասել 10-ից 13-րդ դարերում: