0
0

Языческие памятники

До принятия христианства в 301 году нашей эры . Только некоторые языческие памятники остались сегодня, среди них - храм бога Митра в Гарни.

 

 

Pagan monuments

Until the adoption of Christianity in 301 the pre-Christian religion was officially recognized in ancient Armenia. Only few monuments of paganism have survived till our days, among them is the temple of the god Mithras in Garni.

Հեթանոսական հուշարձաններ

Մինչև քրիստոնեության ընդունումը 301թ.-ին, պետականորեն հաստատված է եղել նախաքրիստոնեական հնագույն կրոնը: Մեր օրերում պահպանվել են միայն որոշ հեթանոսական հուշարձաններ, որոնց թվում է Գառնիի Միհր Աստծո տաճարը: