0
0

Пещерный комплекс Арени и монастырь Нораванк

Комплекс пещер Арени и Нораванк расположены на юге Армении. Именно тут найдены археологические свидетельства эпохи неолита. 

 

 

The cave complex of Areni

The Areni cave in the south of Armenia is one of the oldest settlements of mankind of the Eneolithic era. The earliest cultural layer belongs to the VI-Vth millennium BC, and the most recent to the XII-XIVth centuries.

Արենու քարանձավային համալիր

Հայաստանի հարավում գտնվող Արենու քարանձավը մարդկության հնագույն բնակավայրերից է, որը պատկանում է էնեոլիթ դարաշրջանին: Ամենավաղ մշակութային շերտը վերաբերում է մ.թ.ա VI-V-րդ հազարամյակներին, իսկ առավել ուշը` XII-XIV-րդ դարերին: