0
0

....Ковры..Carpets..Գորգեր....

....

В армянской традиционной культуре особое место занимает ковроделие. Это ремесло было распространено в Армении с древнейших времен. Об этом свидетельствует самый древний ковер 5-го века до н.э. Пазырык,найденный в горном Алтае, который был окрашен червецами типа армянской кошенили (вордан кармир). ..

In the Armenian traditional culture carpet making occupies a special place. This craft has been popular in Armenia since the ancient times. This is evidenced by the "Pazyryk" carpet belonging to the 5th century BC and found in the Altai Mountains. It's painted with cochineal scale insects such as Vordan karmir. ..

Հայկական ավանդական մշակույթում առանձնահատուկ տեղ է զբաղեցնում գորգագործությունը: Այս արհեստը Հայաստանում տարածված է դեռևս հնագույն ժամանակներից: Այդ մասին է վկայում հնագույն գորգերից մեկը` որդան կարմիրով ներկված և մ.թ.ա. 5-րդ դարին պատկանող Պազիրիկյան գորգը, որը հայտնաբերվել է Ալթայում:

....