0
0

....Карты..Maps..Քարտեզներ....

....Впервые Армения была обозначена на вавилонской карте 6 века до н.э. Чаще Армению можно встретить в древних картах времен правления Тиграна Великого (95-55 г. г. до н.э.), когда просторы Великой Армении доходили до берегов трех морей: Средиземного, Черного и Каспийского. ..

For the first time Armenia was marked on the map of Babylon in 6th century BC. More frequently, Armenia can be found on the ancient maps of the reign of Tigran the Great (95-55 BC), when the vastness of the Great Armenia reached the shores of three seas: the Mediterranean, the Black Sea and the Caspian. The father of Armenian geography and cartography is considered Anania Shirakatsi. ..

Հայաստանը առաջին անգամ հայտնվել է Բաբելոնի քարտեզի վրա մ.թ.ա. 6-րդ դարում: Ավելի հաճախ Հայաստանը հանդիպում է Տիգրան Մեծի կառավարման ժամանակաշրջանի (մ.թ.ա. 95-55թթ.) հնագույն քարտեզների վրա, երբ Մեծ Հայաստանն ընդարձակվում էր երեք ` Միջերկրական, Սև և Կասպից ծովերի ափերին: Հայոց քարտեզագրության և աշխարհագրության հայրն է համարվում Անանիա Շիրակացին: ....