0
0

....Миниатюры .. Miniatures .. Մանրանկարչություն ....

.... Армянская школа миниатюры берет свое начало еще с 6 века, со времен перевода Библии на армянский язык. Помимо библейских описаний, армянские мастера использовали также жизненные мотивы. Традиционным миниатюрам также характерны орнаменты. ..

The Armenian school of miniature originates from the 6th century, when the Bible was first translated into Armenian. In addition to the biblical descriptions, Armenian craftsmen used also vital motives. Ornaments are also typical to the traditional miniatures. ..

Մանրանկարչության հայկական դպրոցը սկիզբ է առել 6-րդ դարում` Աստվածաշնչի հայերեն թարգմանության ժամանակներից: Աստվածաշնչյան նկարագրումներից զատ, հայ մասնագետները օգտագործել են նաև կենսական նշանակություն ունեցող տարաբնույթ շարժառիթներ: Ավանդական մանրանկարչությանը բնորոշ են նաև նախշազարդերը: ....