Третьей Республике Армении 25 лет!

Третьей Республике Армении 25 лет!

Сегодня, 21 сентября, День Независимости Республики Армения. Правопреемница Демократической Республики и прямая наследница Армянской ССР, Третья Республика прошла трудный, тернистый путь становления. Впрочем, прошла ли? Проходит.

И как бы не ворчали те, кто старше, глядя но молодое поколение армян, тех, кто родился в Третьей Республике, и скоро уже сам станет родителем хочется верить, что опасения все напрасны, и наша страна станет крепким государством с развитой обороной, наукой, технологиями. И в этой связи мы хотим рассказать вам о Гербе, Флаге и Гимне Третьей Республики.

Флаг.

Красный цвет символизирует кровь, пролитую на пути становления, в ходе обороны. Синий - цвет мирного неба. Третий,  абрикосовый - священный в Древней Армении цвет восходящего солнца - символизирует созидательное будущее.

Герб.

Орел и Лев держат щит, на котором изображены гербы четырех армянских царств, королевских династий: Багратидов, Аршакидов, Арташесидов, Рубенидов. В ногах у них меч, цепь, перо и лента.

Гимн.

Гимн современной Армении - это слегла измененный вариант гимна Первой Республики. В основу его легло произведение Микаэла Налбандяна, музыку к которому написал Барсег Кананчян. 

 

Մեր Հայրենիք, ազատ անկախ,

Որ ապրել է դարեդար

Յուր որդիքը արդ կանչում է

Ազատ, անկախ Հայաստան։

Ահա եղբայր քեզ մի դրոշ,

Որ իմ ձեռքով գործեցի,

Գիշերները ես քուն չեղա,

Արտասուքով լվացի։

Նայիր նրան` երեք գույնով,

Նվիրական մեկ նշան

Թող փողփողի թշնամու դեմ

Թող միշտ պանծա Հայաստան։

Ամենայն տեղ մահը մի է

Մարդ մի անգամ պի՛տ մեռնի,

Բայց երանի, որ յուր ազգի

Ազատության կզոհվի:

Пусть мирное небо будет всегда над нашими головами и многострадальный армянский народ будет жить счастливо и благополучно. 

Третьей Республике Армении 25 лет!